Rapportages

De informatie uit uw cijfers moet duidelijk en leesbaar zijn. Immers met deze cijfers kunt u beslissingen onderbouwen voor uw eigen toekomst

 

De jaarrekening is van groot belang om te zien hoe gezond uw bedrijf is, wat is de balans positie, deze cijfers zijn veelal van belang voor bank en belasting.

 

Echter beslissingen worden door het gehele jaar genomen. Om die reden geven vooral de tussentijdse rapportages u het inzicht in, hoe het gaat, waarom het zo is gegaan, wat is er nu verkocht, worden de verkopen ook tijdig gefactureerd en betaald, wat zijn uw marges, wordt er kostendekkend gewerkt………

U kunt erop rekenen dat de door mij opgestelde rapportages duidelijkheid geven in uw cijfers zodat u tijdig de juiste beslissingen kan nemen op uw eigen cijfers.

 

Om die reden ontvangt u van mij dan ook maatwerk. Alle rapportages zijn zo ingericht dat het die informatie bevat die relevant is voor uw bedrijfsvoering.

 

Zoals u ziet is Van den Hoek administraties een flexibel kantoor

 

WordPress theme: Kippis 1.15