Debiteurenbewaking

Door ervoor te zorgen dat uw kas- en bankboekingen bijgewerkt zijn, krijgt u een goed zicht op het openstaande saldo van uw klanten.

 

Wanneer uw klanten laat of helemaal niet betalen gaat dit ten koste van uw eigen liquiditeit en winstresultaat.

 

Het vraagt tijd en inspanning om debiteuren te herinneren en te manen.

Als hier geen resultaat in wordt geboekt dan moet u overgaan tot incasso.

 

Het beste resultaat wordt nu behaald door telefonisch contact. Dit in combinatie met een adequate opvolging van de gemaakte afspraken zorgt ervoor dat de vordering zo snel mogelijk wordt geïnd.

 

Mocht dit alles uiteindelijk geen resultaat hebben opgeleverd is er een goed dossier opgebouwd om te kunnen overdragen aan een incasso specialist. De praktijk wijst echter uit dat de grootste winst te behalen is in het eerste traject. Namelijk telefonisch contact, duidelijke afspraken en opvolging hiervan.

 

Van den Hoek Administraties kan u ondersteunen bij het uitvoeren van de debiteurenbewaking en begeleiding in het volledige proces. Indien u het wenst kunnen wij deze taak zelfstandig voor u uitvoeren.

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15